Modular     Building   Systems

ARKOS LTD

Arkos new

E themeluar më 2012, ARKOS Ltd është një kompani kosovare, e lindur nga ideja e z. Salvatore Tafuro, kryesues i kompanisë italiane, R.I. SpA Modular Buildings.

ARKOS Ltd përfiton nga vitet e përvojës së R.I. SpA Modular Buildings  në rajonin e Ballkanit, e në veçanti, në zonën Kosovë - Shqipëri.

Kompania është e specializuar në montimin e ndërtesave në sektorin civil dhe industrial, në ngritjen e ndërtesave nga çeliku dhe në parafabrikimet e lehta. Fusha inovative dhe e zhvillimit të sistemit të ndërtimeve të industrializuara është edhe punë themelore e kompanisë.

Ajo ofron zgjidhje të sigurta për ndërtimin e fshatrave për banim dhe për qëllime ushtarake. E kjo përfshinë: planifikimin, prodhimin, shitjen dhe huazimin e ndërtesave të parafabrikuara. ARKOS Ltd gjithashtu ofron montimin, mirëmbajtjen logjistike dhe shërbimet globale për këto fshatra.

Selia qendrore është e vendosur në Prishtinë, Kosovë, në Parkun e Biznesit në Drenas.

Fabrika e përpunimit:

Hapësira e prodhimit prej 1500 m²

Hapësira e zyrave prej 200 m²

Hapësira e shërbimeve prej 4000 m²

Sot, nëpërmjet partneritetit të konsoliduar me njërën prej kompanive më të rëndësishme në botën e planifikimit, prodhimit, shitjes dhe huazimit të ndërtesave modulare dhe të parafabrikuara, ARKOS Ltd është e përkushtuar ndaj projekteve ndërkombëtare.

Struktura e ARKOS Ltd e bënë të mundur përmbushjen e kërkesave më të mëdha të klientëve të saj, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Ajo posedon certifikatat ISO 9001/2008 dhe ISO 14000, e po ashtu edhe Standardin e Akreditimit, (SOA) në kategoritë OG1-OG9-OG11-OS18. Këto akreditime ia mundësojnë kompanisë ekzekutimin e kontratave publike, për kompanitë dhe organizatat kryesore ndërkombëtare ushtarake e civile, duke u bërë furnizuesi i tyre besnik.

arc2

 

Misioni

Our mission is to provide our clients with innovative construction technologies, delivering with quality and rapidity. We believe in the respect of the environment, doing our best to plan and build the most ecologic modular structures, using natural and innovative materials, in order to satisfy our clients’ demands.

Our team of experts and researchers developed a rich experience in the sector of modular constructions. Therefore, strong relationships are built with our clients and it often leads to future collaboration.

Our team is composed of professionals with proven experience along side with high skilled, creative, collaborators. Engineers, architects, surveyors, workforce and assembly team with years of experience, guarantee high quality standard from planning to realization and assembly.

They are specialized in residential and commercial modular constructions, sustainable modular buildings and bio-constructions.

You are also part of the team, we take into account your needs, directives and suggestions.

Procesi i prodhimit:

 • Feasibility study

 • Quote and project assistance

 • Open dialog with customers

 • Statistic calculations

 • Executive planning

 • Materials proposals

 • Technical solutions demonstration

 • Step by step realization

 • On time deliveries

 • Warranty and assistance

 • Maintenance service
 • fzb

Abonohu për njoftime

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

LinkedId